Nevrologiske tilstander

Logo Omsorgsbiblioteket

Dette emnet i Omsorgsbiblioteket ser på etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Norges første forskningssenter

Norges første forskningssenter

Dagens Medisin om Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Den nye ordningen skal bidra til å løfte norsk klinisk nevrologisk forskning til et nytt nivå.

Jim Skarli og Helga Katharina Haug

Intervju angående ny Nevronettside

Representanter fra Senter for omsorgsforskning og Helsedirektoratet forteller om den nye nettsiden som skal være en veiviser for tilpasset trening, dag-, og aktivitetstilbud til personer med nevrologiske tilstander.

Jim Skarli

Intervju om oppsummering av kunnskap

I dette intervjuet forteller Jim Skarli om arbeidet med sin oppsummering av kunnskap om aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Nevronettside om aktivitetstilbud

Nevronettside om aktivitetstilbud

Nevronett.no skal bidra til at personer med Multippel sklerose, Cerebral parese, Parkinsons sykdom, hjerneslag, epilepsi eller andre nevrologiske tilstander får en så kunnskapsbasert aktivitet og trening som mulig.

Kan rytmisk musikk endre hjernen

Kan rytmisk musikk endre hjernen?

Forskning.no spør om musikk kan forandre hjernen til en med Parkinsons sykdom. Spalten heter Forskeren forteller og forskeren i denne saken er doktorgradsstipendiat Kjetil Vikene.

Oppsummering av kunnskap om aktivitetstilbud

Oppsummering av kunnskap om aktivitetstilbud

En oppsummering av kunnskap om etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer. Publisert i Omsorgsbiblioteket.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nevrologiske-tilstander)