Nevrologiske tilstander

Logo Omsorgsbiblioteket

Dette emnet i Omsorgsbiblioteket ser på etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

Et protein som finnes i marint restråstoff kan spille en rolle i forebygging av nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons eller Alzheimers sykdom.

Færre hjerneslag under pandemien

Færre hjerneslag under pandemien

Forskere ser en betydelig nedgang i antall registrerte hjerneslag i den første tiden med covid-19. De frykter at flere har gått rundt med milde hjerneslag uten å oppsøke lege.

(/omsorgsbiblioteket/nevrologiske-tilstander)