Nevrologiske tilstander

Logo Omsorgsbiblioteket

Dette emnet i Omsorgsbiblioteket ser på etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Toner fra pianoet sprer seg ut over et rom fylt av nysgjerrige hjerner. Snart skal de få høre om spedbarn som gråter med accent, bevegelseshemmede som får dansefoten tilbake og om livets første metronom. Den nye boken av Are Brean og Geir Olve Skeie handler om alt dette underlige som er musikkens magiske kraft på hjernen.

Et fyrverkeri i hjernen!

Det begynner allerede før fødselen, fosteret hører mors puls og pust som livets første metronom. Forholdet mellom hjernen og musikken er sterkt, virkningsfullt og varer livet ut.

Hjernehelse er folkehelse

Hjernehelse er folkehelse

Mye skjer på folkehelsesiden for tiden. Ny folkehelsemelding, ny eldre- og folkehelseminister, nye koster. Jeg leser Folkehelsemeldingen med optimistisk blikk, men ender opp litt skuffet, sier Anette Storsteins i Dagens Medisin.

Magne Wang Fredriksen

ParkinsonNet på politisk dagsorden

Pilotprosjektet ParkinsonNet blir lagt merke til både i politiske miljøer og i helsesektoren. Tidligere i år ble prosjektet nevnt i Regjeringsplattformen. Nylig ble ParkinsonNet også nevnt i Folkehelsemeldinga i forbindelse med habilitering og rehabilitering. -Vi håper på nasjonal utvidelse, sier Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund.

Norges første forskningssenter

Norges første forskningssenter

Dagens Medisin om Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Den nye ordningen skal bidra til å løfte norsk klinisk nevrologisk forskning til et nytt nivå.

Jim Skarli og Helga Katharina Haug

Intervju angående ny Nevronettside

Representanter fra Senter for omsorgsforskning og Helsedirektoratet forteller om den nye nettsiden som skal være en veiviser for tilpasset trening, dag-, og aktivitetstilbud til personer med nevrologiske tilstander.

(/omsorgsbiblioteket/nevrologiske-tilstander)