Nevrologiske tilstander

Logo Omsorgsbiblioteket

Dette emnet i Omsorgsbiblioteket ser på etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Nytt forskningssenter

Nytt forskningssenter for nevrologiske sykdommer

Helseminister Bent Høie åpnet Norges første forskningssenter for klinisk behandling i Bergen 17. oktober; Neuro-SysMed. Som partner, ser Haraldsplass Diakonale Sykehus frem til å bidra med forskning på demensområdet, med mål om å finne nye og bedre behandlinger for denne pasientgruppen.

Åpnet Neuro-SysMed

Åpnet Neuro-SysMed i Bergen

Helseministeren og flere prominente gjester var tilstede da det nye forskningssenteret for klinisk behandling av hjernesykdommer åpnet i Bergen.

Epilepsi er mer enn anfall

Epilepsi – mer enn anfall

Pasienter med epilepsi har høy forekomst av komorbiditet, blant annet av autoimmune sykdommer, hjertesykdommer og psykiske lidelser. De har også økt risiko for tidlig død. Kan en systemisk dysfunksjon være involvert i sykdomsprosessen?

(/omsorgsbiblioteket/nevrologiske-tilstander)