Tjenestetilbud og kvalitet

Logo Omsorgsbiblioteket

Emnet oppsummerer kunnskap om variasjoner i kommunenes omsorgstjenestetilbud og tjenestekvalitet. Dette handler blant annet om variasjon i bruk av tjenester i ulike aldersgrupper, dekningsgrader og ressursbruk, samt kvalitetsaspekter ved omsorgstjenestene.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du kunnskap om variasjon og uønsket variasjon i tjenestetilbudet.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

En utvikling som må snus

En utvikling som må snus

Denne forskningsrapporten er skrevet at Heidi Gautun ved Velferdsforskningsinstituttet Nova og sammenfatter forskning og statistikk om sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. Det rettes også søkelys på konsekvenser av mangel på sykepleiere og strategier for å rekruttere, mobilisere og beholde slik kompetanse i kommunene.

Et nytt tjenestelandskap

Et nytt tjenestelandskap

Denne forskningsartikkelen viser at omsorgstjenestene, særlig i store kommuner, nå preges av mer spesialiserte tjenester til de ulike brukergruppene.

(/omsorgsbiblioteket/tjenestetilbud-og-kvalitet)