Velferdsteknologi

Logo Omsorgsbiblioteket

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne», skriver Hagenutvalget i 2011.

Oppsummeringer om emnet

Omsorgsbiblioteket har foreløpig ingen oppsummeringer om velferdsteknologi. Men du finner en grundig innføring i begreper og kunnskap om velferdsteknologi nedenfor.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket. Referansene er knyttet til prosjekter i regi av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. 

Aktuelt

Medisinsk avstandsoppfølging underveisrapportering

Medisinsk avstandsoppfølging: underveisrapportering

Som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram pågår flere prosjekter som skal se på hvordan teknologi for avstandsoppfølging for hjemmeboende kan bli mer integrert i de ordinære tjenestene.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/velferdsteknologi)