Velferdsteknologi

Logo Omsorgsbiblioteket

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne», skriver Hagenutvalget i 2011.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Frode F. Jacobsen

E-helse for de skrøpeligste?

– Ikke vær for optimistisk når det gjelder troen på hvilken nytte nyvinninger på e-helseområdet kan ha for de skrøpeligste, skriver Frode F. Jacobsen i Tidsskrift for omsorgsforskning. Ti år etter Hagenutvalget er utfordringene stort sett de samme.

Gunhild Tøndel og Roger A. Søraa

Velferdsteknologi er ikke ett felles svar for kommunene

Det var viktig for Hagen-utvalget å fremme velferdsteknologi som ett felles svar for kommunene, men det kan synes som om utvalget tok for lett på viktigheten av å tenke på kommunenes mangfold, mener Gunhild Tøndel og Roger A. Søraa i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb

Holdningene må utfordres

Noen «sannhetsregimer» skaper skepsis og negative holdninger til teknologi. Disse må utfordres hvis velferdsteknologi skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene, skriver Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb i Tidsskrift for omsorgsforskning.

avstandsoppfoelging_som_velferdsteknologi

Avstandsoppfølging som velferdsteknologi

Avstandsoppfølging har lenge vært en del av telemedisinske løsninger i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. I 2020 ble slike løsninger høyaktualisert på grunn av covid-19. Pandemien utløste et akutt behov og ledet til en digital «bråvåkning».

Digitaliseringens konsekvenser

Digitaliseringens konsekvenser

Dette kunnskapsnotatet ser på digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene. Digitale tjenester innen helse-, omsorgs- og velferdstjenester kan for eksempel være digital avstandsoppfølging av pasienter som er utskrevet fra sykehus etter operasjon, elektronisk kommunikasjon mellom fastlege og NAV, internettbehandling av psykiske lidelser eller nettløsninger for å hjelpe folk å gå ned i vekt.

(/omsorgsbiblioteket/velferdsteknologi)