Velferdsteknologi

Logo Omsorgsbiblioteket

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne», skriver Hagenutvalget i 2011.

Oppsummeringer om emnet

Omsorgsbiblioteket har foreløpig ingen oppsummeringer om velferdsteknologi. Men du finner en grundig innføring i begreper og kunnskap om velferdsteknologi nedenfor.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket. Referansene er knyttet til prosjekter i regi av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. 

Aktuelt

Digitaliseringens konsekvenser

Digitaliseringens konsekvenser

Dette kunnskapsnotatet ser på digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene. Digitale tjenester innen helse-, omsorgs- og velferdstjenester kan for eksempel være digital avstandsoppfølging av pasienter som er utskrevet fra sykehus etter operasjon, elektronisk kommunikasjon mellom fastlege og NAV, internettbehandling av psykiske lidelser eller nettløsninger for å hjelpe folk å gå ned i vekt.

Tidsskrift for omsorgsforskning

Tidsskrift for omsorgsforskning

Dette temanummeret fra av Tidsskrift for omsorgsforskning handler om velferdsteknologi. Her finner du stoff om trygghetsalarmen, elektronisk journal, avstandsomsorg, hjemmedød, etiske aspekter ved moderne helse- og velferdsteknologi gratis tigjengelig.

Ny bok om velferdsteknologi

Ny bok om velferdsteknologi

I denne antologien belyses velferdsteknologiske løsninger fra ulike vinkler. Forfatterne presenterer teoretiske ressurser for arbeidet med innføring av velferdsteknologi og vi får innblikk i en rekke empiriske eksempler på velferdsteknologiske løsninger, samt forfatternes refleksjoner rundt disse.

Utfordringer i implementering av velferdsteknologi

Utfordringer i implementering av velferdsteknologi

I en artikkel av Lo, Waldahl og Antonsen får vi vite mer om hvorfor det er så krevende å innføre velferdsteknologi i kommunene. Forfatterne argumenterer for at velferdsteknologi kan forstås ut fra tre aggregerte kjennetegn: tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende. I artikkelen redegjøres det for hvordan disse kjennetegnene på ulike måter utfordrer implementeringsprosessen.

Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

I denne studien har forskere undersøkt effekten av å bruke en aktivitetsskjerm på trivsel, motorikk og kognitiv kapasitet hos personer med demens. Resultatene tyder på at brukerne særlig har opplevd økt trivsel og mindre angst og uro.

(/omsorgsbiblioteket/velferdsteknologi)