Øresmerter under flyreiser


BMJ-logo

Er du plaget med øresmerter under flyreiser, finnes det forebyggende behandling.

Øresmerter på flyreiser er ganske vanlig, spesielt når flyet går inn for landing. Smertene oppstår når lufttrykket inne i mellomøret er forskjellig fra trykket utenfor øret. Vanligvis vil et lite rør som kalles øretrompeten utligne trykkforskjellen. Dette røret forbinder mellomøret med svelget. Øretrompeten åpner og lukker seg når du svelger eller gjesper.

Når du reiser med fly, endrer lufttrykket seg raskt. Lufttrykket er høyest nær bakken og du klarer derfor ikke å svelge fort nok til å kompensere for trykkendringen. Dette legger press på trommehinnen og kan forårsake øresmerter.

Hvis øretrompeten er blokkert av en eller annen grunn, kan det være spesielt vanskelig å få nok luft inn i mellomøret. Dette skjer ofte ved forkjølelse, men er også vanlig hos barn fordi øretrompeten er smalere.

Øresmertene vil vanligvis forsvinne kort tid etter landing.

Symptomer

Det er ikke uvanlig at de som sliter med øresmerter under flyreiser også kan oppleve andre symptomer.

Eksempler på dette kan være:  

  • «Dotter» i ørene
  • Svimmelhet
  • Øresus (tinnitus)

Behandling

Hvis du har vansker med å utligne trykket på grunn av forkjølelse eller ørebetennelse, kan det være lurt å utsette reisen eller finne en alternativ reisemåte. Om du likevel bestemmer deg for å fly, finnes det noen råd du kan følge.

Legemidler

Slimhinneavsvellende reseptbelagte tabletter som du tar en halv time før flyturen, kan forebygge øresmerter hos voksne. Legemiddelet finnes også som nesespray (reseptfritt).

I to studier fikk om lag 30 av 100 voksne som tok slimhinneavsvellende tabletter, øresmerter under en flytur, sammenliknet med 60 av 100 blant dem som ikke tok slimhinneavsvellende. Noen bruker reseptfri slimhinneavsvellende nesespray, men det finnes bare én studie som viser kun moderat effekt, dvs dårligere effekt enn tablettene.

Det finnes ikke nok forskning til å si om denne behandlingen fungerer for barn.

Egenhjelp

Det finnes ingen god forskning på disse teknikkene, men mange finner dem nyttige. Når flyet begynner nedstigningen prøver du å gjespe, svelge, eller blåse hardt mens du kniper for nesen. Det kan redusere trykket i ørene. Å suge drops eller tygge tyggegummi kan hjelpe deg med å svelge oftere.

Yngre barn bør unngå drops under flytur fordi de kan sette det fast i halsen. I stedet kan de drikke en leskedrikk med sugerør. Spedbarn kan suge på en flaske eller smokk, eldre barn kan prøve tyggegummi.

Prognose

Øresmertene forsvinner sannsynligvis kort tid etter at du lander. Det er svært usannsynlig at trykket vil føre til et hull i trommehinnen. 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/ore-nese-og-hals/oresmerter-under-flyreiser)