Alderspsykiatri

Aktuelt

Hva er Demens 2020?

Demens 2020 er Regjeringens tredje demensplan. Det viktigste målet i denne planen er å skape et samfunn der mennesker med demens kan være deltakere i eget liv.

(/psykisk-helse/alderspsykiatri)