Benzodiazepiner til behandling av pasienter med delir med unntak av dem som får intensivbehandling

(/psykisk-helse/alderspsykiatri/oppsummert-forskning/benzodiazepiner-til-behandling-av-pasienter-med-delir-med-unntak-av-dem-som-far-intensivbehandling?lenkedetaljer=vis)