Legemiddelbehandling for delirium hos terminalt syke voksne

(/psykisk-helse/alderspsykiatri/oppsummert-forskning/legemiddelbehandling-for-delirium-hos-terminalt-syke-voksne?lenkedetaljer=vis)