Eldres helse og bruk av kommunale helsetjenester og omsorgstjenester

(/psykisk-helse/alderspsykiatri/rapporter/helse-omsorgs-og-rehabiliteringsstatistikk-eldres-helse-og-bruk-av-kommunale-helse-og-omsorgstjenester?lenkedetaljer=vis)