Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

(/psykisk-helse/alderspsykiatri/rapporter/velferdsteknologi.fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030?lenkedetaljer=vis)