Pårørendeveileder: veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/alderspsykiatri/retningslinjer/veileder-om-parorende-i-helse-og-omsorgstjenesten-stotte-til-parorende-med-store-omsorgsoppgaver-og-eller-belastninger?lenkedetaljer=vis)