Aktuelt

Les hva oppslagsverkene sier om behandling av tics og Tourettes syndrom

Motoriske tics er plutselige, ufrivillige, gjentatte og ikke-rytmiske og formålsløse bevegelser i bestemte muskelgrupper. Vokale tics involverer muskulatur i luftveier, svelg eller nese. Kombinasjonen av vokale og motoriske tics kalles Tourettes syndrom, ifølge Legemiddelhåndboken.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/angst)