Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene nedenfor.

Anxiety, Stress & Coping
Tilgjengelig: Open Access

Journal of Anxiety Disorders
Tilgjengelig: Open Access

The Journal of nervous and mental disease Kun for betalende institusjoner

Tilgjengelig: 1996-

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager 

(/psykisk-helse/angst/tidsskrifter)