Barn og unge

Aktuelt

Veileder for samtaler med deprimerte foreldre

Diakonhjemmet sykehus har laget en veileder for samtaler med foreldre som er deprimerte. Barn har behov for å bli informert, hørt, og ikke minst, ivaretatt når sykdom rammer en i familien.

(/psykisk-helse/barn-og-unge)