Barn og unge

Aktuelt

Nettkurs kan hjelpe foreldre som trenger støtte (FHI)

Nettkurs og andre digitale tilbud kan være til god hjelp for foreldre som trenger støtte i foreldrerollen, eller som har barn med spesielle behov. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Barn som pårørende etter selvmords­forsøk (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Det er et paradoks at det i årtier er dokumentert at selvmordsforsøk har skadevirkninger for barn som pårørende, men i forsvinnende liten grad finnes litteratur om intervensjoner. Da må klinikere basere seg på kjent utviklingspsykologisk kunnskap, og sørge for et godt samarbeid mellom alle instansene som er involvert i slike saker.

Utenfor rekkevidde (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Helsevesenets hjelpsøkingsmodell fungerer dårlig for ungdom med psykiske plager. Våre erfaringer forteller både om mulige forklaringer på hvorfor det er slik, og om grep som kan gjøre at flere unge får hjelp.

(/psykisk-helse/barn-og-unge)