Barn og unge

Aktuelt

Foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas psykiske helse (FHI)

Foreldrenes utdanningsnivå kan være en medvirkende årsak til om barna får eller ikke får ADHD-symptomer og/eller problemer på skolen. Trolig er det ikke utdanningsnivået i seg selv som påvirker barna, men livsbetingelsene som utdanningsnivået skaper.

(/psykisk-helse/barn-og-unge)