Barn og unge

Aktuelt

Helsesøstre har blitt helsesykepleiere

Helseminister Bent Høie og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kunngjorde 12. september at helsesøstre fra nå av skal hete helsesykepleiere.

Fann fleire moglege teikn på omsorgssvikt (FHI)

Desse teikna kan være aktuelle for barnehage- og skolepersonell å sjå etter hos barn og unge for å avdekke omsorgssvikt: Låg intelligens, forsinka språkutvikling, depresjon og tenåringssvangerskap. Det viser ei kunnskapsoppsummering frå Folkehelseinstituttet.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/barn-og-unge)