Barn og unge

Aktuelt

Andelen barn med autisme aukar i Noreg, og det er store fylkesvise forskjellar (FHI)

På landsbasis har 7 av 1000 barn diagnosen autisme, men det er store skilnader mellom gutar og jenter og mellom fylka. Dette viser oppdaterte tal frå Autismestudien i den Den norske mor, far og barn-undersøkinga (MoBa). Autismespekterforstyrringar har tre kjernesymptom:... <a class="more-link" href="https://psyknyheter.wordpress.com/2019/12/16/andelen-barn-med-autisme-aukar-i-noreg-og-det-er-store-fylkesvise-forskjellar-fhi/#more-42166">Fortsett &#229; lese &#8594;</a>

Nettkurs kan hjelpe foreldre som trenger støtte (FHI)

Nettkurs og andre digitale tilbud kan være til god hjelp for foreldre som trenger støtte i foreldrerollen, eller som har barn med spesielle behov. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

(/psykisk-helse/barn-og-unge)