Barn og unge

Aktuelt

sovendebabyCOLOURBOX10707008

Gode råd om barns søvn (BMJ)

BMJ har publisert en oversiktsartikkel som beskriver evaluering og initiell behandling av mistenkt søvnforstyrrelse hos barn. 

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/barn-og-unge)