Barn og unge

Aktuelt

Oversiktsartikkel om trening for depresjon hos barn og unge

En oversiktsartikkel om trening ved depresjon hos barn og unge ble nylig publisert i Child and Adolescent Mental Health. Artikkelen konkluderer med at trening kan redusere depresjon hos ungdom. Imidlertid er tilliten til resultatene begrenset, og det er behov for større studier av høy kvalitet.

(/psykisk-helse/barn-og-unge)