Barn og unge

Aktuelt

Stressnivået økte hos foreldre da Norge stengte ned (FHI)

Korona-nedstengningen fra mars til mai 2020 ga betydelig økt stressnivå blant foreldre. Men nedstengningen førte ikke til flere foreldrekonflikter, eller dårligere psykisk helse blant foreldrene. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

(/psykisk-helse/barn-og-unge)