Barn og unge

Aktuelt

Stressnivået økte hos foreldre da Norge stengte ned (FHI)

Korona-nedstengningen fra mars til mai 2020 ga betydelig økt stressnivå blant foreldre. Men nedstengningen førte ikke til flere foreldrekonflikter, eller dårligere psykisk helse blant foreldrene. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Hurtigoversikt om konsekvenser av COVID-19 for barn og ungdom oppdatert

Folkehelseinstituttet har på oppdrag av Bufdir oppdatert en tidligere publisert hurtigoversikt om covid-pandemiens konsekvenser for barn og ungdoms psykiske helse i OECD-land. Fem temaer har blitt belyst: familieforhold, vold og barnevern, psykisk helse, psykisk helse hos grupper med spesifikke lidelser, bruk av psykisk helsevern, samt læring og trivsel.

Egne fagsider om barn og unges psykiske helse

Klikk deg inn på Barn og unge-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med barn og unge. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

(/psykisk-helse/barn-og-unge)