Barn og unge

Aktuelt

Vil ha mer fokus på barna av psykisk syke (ROP)

Behandlere innen psykisk helsevern følger ikke den lovpålagte plikten om å undersøke om pasienter har barn og å snakke med dem om barnas situasjon og behov, viser en ny undersøkelse.

(/psykisk-helse/barn-og-unge)