Barn og unge

Aktuelt

Britiske leger vil ha samfunnsutvikling som fremmer psykisk helse

Den britiske legeforeningen (BMA) vil ha en «Helse i all politikk»-tilnærming, det vil si at det skal være obligatorisk for alle myndighetsorganer å vurdere virkningen av politiske vedtak på helse. Dette går fram av en rapport publisert nylig. 

Hver fjerde student sliter psykisk (fhi.no)

Mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager. Det viser en undersøkelse om studenters helse og trivsel som Folkehelseinstituttet har gjennomført for tre studentsamskipnader.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/barn-og-unge)