Barn og unge

Aktuelt

Mors angst kan gi psykiske problemer hos barna (FHI)

Mors angst når barnet er i førskolealder er mer skadelig for barnet enn mors angst under svangerskapet, viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/barn-og-unge)