Psykologiske tiltak mot depresjon hos ungdommer og voksne med medfødt hjertelidelse

(/psykisk-helse/barn-og-unge/oppsummert-forskning/psykologiske-tiltak-mot-depresjon-hos-ungdommer-og-voksne-med-medfodt-hjertelidelse?lenkedetaljer=vis)