Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene nedenfor.

ADHD report
Tilgjengelig: 2004- 
Forsinkelse: 365 dager

Behavioral Disorders
Tilgjengelig: 1997 - 

Canadian journal of behavioural science
Tilgjengelig: 1969-

Child & adolescent psychopharmacology news
Tilgjengelig: 2001- 
Forsinkelse: 365 dager

Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health
Tilgjengelig: 2007-

Education & Treatment of Children
Tilgjengelig: 1996 nov.- 

European Child & Adolescent Psychiatry
Tilgjengelig: 2002-
Forsinkelse: 365 dager

Exceptional Children
Tilgjengelig: 1991- 

Families, systems & health
Tilgjengelig: 1996-

International journal of play therapy
Tilgjengelig: 1992-

Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology
Tilgjengelig: 2000-
Forsinkelse: 90 dager

Journal of developmental & behavioral pediatrics
Tilgjengelig: 2001 -

Journal of diversity in higher education
Tilgjengelig: 2008-

Journal of educational psychology
Tilgjengelig: 1910-

Journal of family psychology
Tilgjengelig: 1987-

Learning & Memory

Tilgjengelig: 1994-

Merrill - Palmer Quarterly
Tilgjengelig: 1997-

Professional School Counseling
Tilgjengelig: 1997 des.- 

Reclaiming Children and Youth
Tilgjengelig: 1998-

School psychology quarterly
Tilgjengelig: 1990-

School Psychology Review
Tilgjengelig:1998-

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/barn-og-unge/tidsskrifter)