Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

British Journal of Psychiatry
Tilgjengelig: 2000-
Forsinkelse: 365 dager

JAMA Psychiatry (Archives of Psychiatry)
Tilgjengelig: 1998- 

Medscape Psychiatry
Tilgjengelig: Open access

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager

(/psykisk-helse/schizofreni-og-psykose/tidsskrifter)