Selvmord og selvskade

Aktuelt

Trygge helsebygg (ROP)

Gode pasientrom bidrar til tilfriskning. Det er på tide med en minstestandard for hvordan pasientrom skal utformes, sa Pål Iden da han nylig lanserte Ukoms to nye rapporter.

Selvmord og rusbehandling (ROP)

I perioden 2009 – 2017 ble det begått 5157 selvmord i Norge. Av disse hadde 480 personer vært i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i sitt siste leveår.

(/psykisk-helse/selvmord-og-selvskade)