Selvmord og selvskade

Aktuelt

Barn som pårørende etter selvmords­forsøk (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Det er et paradoks at det i årtier er dokumentert at selvmordsforsøk har skadevirkninger for barn som pårørende, men i forsvinnende liten grad finnes litteratur om intervensjoner. Da må klinikere basere seg på kjent utviklingspsykologisk kunnskap, og sørge for et godt samarbeid mellom alle instansene som er involvert i slike saker.

(/psykisk-helse/selvmord-og-selvskade)