Søvnforstyrrelser

Aktuelt

Sedix – ingen kjende biverknader? (Relis.no)

Produktinformasjon opplyser om at ingen biverknader er rapporterte for Sedix. Litteraturen nemner likevel fleire biverknader assosiert med bruk av liknande preparat som Sedix.

Vurdering av søvnforstyrrelser hos barn

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har begge egne kapitler om vurdering av søvnforstyrrelser hos barn. Også Veileder i barne- og ungdomspsykiatri har et eget kapittel om søvnproblemer.

Bruk av sovemedisiner til barn (ROP.no)

Rundt 1,5 prosent av norske barn under 1,5 år får minst én resept på sovemedisin. Men mindre enn én prosent av mødrene rapporterer at barnet har brukt medisinen.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/sovnforstyrrelser)