Søvnforstyrrelser

Aktuelt

Husk at legemidler kan gi søvnløshet (RELIS)

Vurder alltid legemidler som årsak til søvnproblemer. Søvnløshet er en vanlig problemstilling i allmennpraksis som mange leger opplever som utfordrende å håndtere. Ofte vil legen ikke kunne tilby pasienten en behandling som vil løse problemet helt.

(/psykisk-helse/sovnforstyrrelser)