Søvnforstyrrelser

Aktuelt

sovendebabyCOLOURBOX10707008

Gode råd om barns søvn (BMJ)

BMJ har publisert en oversiktsartikkel som beskriver evaluering og initiell behandling av mistenkt søvnforstyrrelse hos barn. 

Sedix – ingen kjende biverknader? (Relis.no)

Produktinformasjon opplyser om at ingen biverknader er rapporterte for Sedix. Litteraturen nemner likevel fleire biverknader assosiert med bruk av liknande preparat som Sedix.

Vurdering av søvnforstyrrelser hos barn

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har begge egne kapitler om vurdering av søvnforstyrrelser hos barn. Også Veileder i barne- og ungdomspsykiatri har et eget kapittel om søvnproblemer.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/sovnforstyrrelser)