Søvnforstyrrelser

Aktuelt

sovendebabyCOLOURBOX10707008

Gode råd om barns søvn (BMJ)

BMJ har publisert en oversiktsartikkel som beskriver evaluering og initiell behandling av mistenkt søvnforstyrrelse hos barn. 

Sedix – ingen kjende biverknader? (Relis.no)

Produktinformasjon opplyser om at ingen biverknader er rapporterte for Sedix. Litteraturen nemner likevel fleire biverknader assosiert med bruk av liknande preparat som Sedix.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/sovnforstyrrelser)