Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

British Journal of Psychiatry
Tilgjengelig: 2000-
Forsinkelse: 365 dager

JAMA Psychiatry (Archives of Psychiatry)
Tilgjengelig: 1998- 

Journal of Eating Disorders
Tilgjengelig: Open Access

The American Journal of Psychiatry
Tilgjengelig 1988 -
Forsinkelse: 365 dager

The Journal of nervous and mental disease
Tilgjengelig: 1996 -

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager                 

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/spiseforstyrrelser/tidsskrifter)