Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

British Journal of Psychiatry
Tilgjengelig: 2000-
Forsinkelse: 365 dager

JAMA Psychiatry (Archives of Psychiatry)
Tilgjengelig: 1998- 

Journal of Eating Disorders
Tilgjengelig: Open Access

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager                 

(/psykisk-helse/spiseforstyrrelser/tidsskrifter)