Disse tidsskriftene er tilgjengelige gjennom Helsebiblioteket eller er open access.

Journal of Eating Disorders

Tilgjengelig: Open Access

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager                 

(/psykisk-helse/spiseforstyrrelser/tidsskrifter)