Voldsrisiko og kriminalitet

Aktuelt

Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold (FHI)

Digitale plattformer har blitt en arena for overgrep. Vi vet lite om hvilken behandling som vil være virksom for personer som er utsatt for og personer som selv utøver digital vold. Målet med denne systematiske oversikten var å danne et kunnskapsgrunnlag om effekt av ulike behandlingsmetoder for disse gruppene.

(/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet)