Voldsrisiko og kriminalitet

Aktuelt

Åpent kurs i volds- og overgrepshåndtering

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin  har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget et åpent e-læringskurs i volds- og overgrepshåndtering. Det er obligatorisk for leger og annet helsepersonell som arbeider på legevakt, å ta et slikt kurs. 

Her finner du skåringsverktøy for voldsrisiko

Helsebiblioteket har samlet fritt tilgjengelige, norskspråklige tester for vold og voldsforebygging, og for registrering av voldelig atferd. Du finner lenkene til dem nedenfor.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet)