Voldsrisiko og kriminalitet

Aktuelt

Tester for voldsrisiko hos Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har samlet fritt tilgjengelige, norskspråklige tester for vold og voldsforebygging, og for registrering av voldelig atferd. Du finner lenkene til dem nedenfor.

Slik kan du bruke Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er et validert skåringsverktøy for å vurdere risiko for nært forestående vold. Du finner lenker til læringsressurser for verktøyet nederst i denne saken.

(/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet)