Voldsrisiko og kriminalitet

Aktuelt

Slik kan du bruke Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er et validert skåringsverktøy for å vurdere risiko for nært forestående vold. Du finner lenker til læringsressurser for verktøyet nederst i denne saken.

Åpent kurs i volds- og overgrepshåndtering

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin  har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget et åpent e-læringskurs i volds- og overgrepshåndtering. Det er obligatorisk for leger og annet helsepersonell som arbeider på legevakt, å ta et slikt kurs. 

(/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet)