(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet/pasientinformasjon/alternativ-til-vold?lenkedetaljer=vis)