Retningslinjer for rettspsykiatriske undersøkelser av siktede tiltalte og domfelte i straffesaker

(/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet/retningslinjer/retningslinjer-for-rettspsykiatriske-undersokelser-av-siktede-tiltalte-og-domfelte-i-straffesaker?lenkedetaljer=vis)