Vold og aggresjon - kortsiktig håndtering i helsevesen og samfunn

(/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet/retningslinjer/violence?lenkedetaljer=vis)