Sikkerhet på legekontoret - hvordan skal vi forholde oss?

(/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet/retningslinjer/vold-og-trusler-pa-legekontoret-fagutvalgets-hefte-om-forebygging-og-handtering-av-vold-og-trusler-mot-helsepersonell?lenkedetaljer=vis)