(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet/skaringsverktoy)