Retningslinjer og veiledere

Kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Legeforeningen med flere.

Internasjonale retningslinjer

Arbeidsmiljø HO høydebilde 8 561
Foto: Colourbox

Tilgang til en rekke kjente internasjonale organisasjoner som utarbeider, presenterer og kvalitetsvurderer retningslinjer.

Pasientinvolvering

to_pasienter

Tips fra ulike retningsutviklere til hvordan gå fram for å involvere pasienter i utvikling av retningslinjer.

Pasientinvolvering

Utvikling av retningslinjer

Hender skriver på laptop (Mac)

Gode råd og verktøy fra nasjonale og internasjonale miljøer som arbeider med utvikling og kvalitetsforbedring av retningslinjer.

Utvikling av retningslinjer

Nettbaserte norske retningslinjer

(/retningslinjer)