Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt, 2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.10.2015
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Immunsviktforening
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Retningslinjer
 

ICD-10 D84.8

Insidens: ca 5% av befolkningen

Bakgrunn

Lavt MBL-nivå i serum, eventuelt dysfunksjonelt MBL, gir svikt av lektin-aktiveringsveien i komplementsystemet.

Klinikk

Forårsaker ikke sykdom i seg selv, men kan ved samtidig antistoffmangel, og ved forbigående hypogammaglobulinemi hos små barn (1/2 -2 år) gi infeksjonstendens. Økt alvorlighetsgrad av infeksjoner (e.g. sepsis), kan påvirke andre sykdomsforløp som CVID og autoimmune sykdommer.

Referanser

Mannan-binding lectin deficiency – Good news, bad news, doesn’t matter? Heitzeneder S, Seidel M, Förster-Waldl E, Heitger A: Clin Immunol 2012 143(1):22-28