Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt, 2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.10.2015
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Immunsviktforening
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Retningslinjer
 

Immunologisk institutt 
 

Oslo universitetssykehus
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefon: 23 07 49 08
www.oslo-universitetssykehus.no

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Haukeland universitetssjukehus
Telefon: 55 97 24 71
www.helse-bergen.no

St.Olavs universitetssykehus
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Telefon: 725 73439 / 725 73444
www.stolav.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Diagnostisk Klinikk, Allergologiske og immunologiske analyser
Telefon: 77 62 62 89
www.unn.no