(/?logQuery=false&q=Candidiasis, oral&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)