(/?q=Akutt lungesviktsyndrom&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)