(/?q=Hjertesvikt, akutt forverring&source=bmj-best-practice)