(/?language=norsk&q=Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning)