(/?q=Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning&source=store-medisinske-leksikon)