Allmennmedisin

Aktuelt

CRP og antibiotika ved forverring av kols

En studie som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine tar for seg om CRP-måling kan begrense unødvendig antibiotikabehandling til pasienter med forverret kols.

Medisinpakninger i medisinkarusell, apotekmiljø

Kvinner bruker mer medisiner enn menn

Ifølge reseptregisteret.no får 77 % av norske kvinner og 64 % av norske menn minst en resept hos legen hvert år. Nyheten diskuteres i Folkehelsepodden — et tilbud fra Folkehelseinstituttet.

(/Allmennmedisin)