Depresjon og mani

Aktuelt

Nytt fra UpToDate: Depresjon og risiko for hjertesykdom

Depresjon ser ut til å være en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og dødelighet hos ellers friske personer. Det går fram av en oppdatering i oppslagsverket UpToDates tjeneste What’s New in Psychiatry.

(/Psykisk-helse/Depresjon-og-mani)