Kropp og sinn

Aktuelt

Risiko for misbruk av opioider etter operasjon

Tidsskrift for Den norske legeforening hadde i 2018 en artikkel om risiko for misbruk av opioider etter kirurgi. Artikkelen omhandlet en stor amerikansk studie som konkluderte med at 0,6 prosent av alle opererte pasienter som har fått opioider,  utvikler et misbruk.

(https://www.helsebiblioteket.no/Psykisk-helse/Kropp-og-sinn)