Personlighetsforstyrrelser

Aktuelt

Personlighetsforstyrrelser i ICD-11 (ROP)

Kriteriene for personlighetsforstyrrelser er blitt revidert i ICD-11. Nå er kategoriene erstattet med dimensjoner av alvorlighetsgrad og dysfunksjonelle personlighetstrekk.

(/Psykisk-helse/Personlighetsforstyrrelser)