Rus og avhengighet

Aktuelt

Oppslagsverk om rusmidler (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste TSB tilbyr en informativ nettressurs for deg som trenger kunnskap om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av ulike rusmidler.

(/Psykisk-helse/Rus-og-avhengighet)