Rus og avhengighet

Aktuelt

Finner sammenheng mellom bruk av rusmidler og psykiske lidelser (ROP)

NKROP-stipendiat Arne Jan Hjemsæter har fulgt opp en gruppe personer som var til rusbehandling i 1997 og 1998. Resultatene viser at de som fortsetter å ruse seg over lang tid også opplever høyere symptomtrykk på psykiske helseplager over tid enn de som ikke ruser seg.

Bedring med oppfølging av ACT-team (ROP)

Personer med alvorlige psykiske lidelser opplever bedring når de får oppfølging av aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT-team) viser en ny norsk studie.

(/Psykisk-helse/Rus-og-avhengighet)