Rus og avhengighet

Aktuelt

Bostedsløse i Norge 2020 (ROP.no)

Antallet bostedsløse er redusert med 15 prosent siden 2016. Totalt ble 3 325 personer registrert som bostedsløse i 2020. En fjerdedel av disse sliter med samtidig rus og psykiske lidelser.

Nytt kapittel skal sikre bedre helsehjelp etter overdose (Helsedirektoratet)

Kapittel «Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose» i pakkeforløp Rusbehandling (TSB) er publisert. Det nye kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre at alle får behandling og videre oppfølging etter en overdose. Kapittelet introduserer blant annet et «angrekort».

(/Psykisk-helse/Rus-og-avhengighet)