Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017

Brukermedvirkning i rusbehandling

Ulike tjenestenivå på rusfeltet: Oppgaver, roller og sentrale prinsipper

Forkortelser, sentrale begreper og forslag til begrepsbruk på rusfeltet

Metode og prosess