Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022

Akutt rusbehandling / øyeblikkelig hjelp

Oppfølging/behandling etter avrusning

Avrusning fra alkohol

Avrusning fra benzodiazepiner

Avrusning fra opioider