Allmennmedisin

Aktuelt

Osteoporose benskjørhet

Ingen gevinst med hyppig benmassemåling

Benmassemåling er fornuftig ved mistanke om osteopeni eller osteoporose. Men etter målingen får pasienten ofte råd om å gjenta målingen om 2 år.

Langtidsbruk av opiater og kroniske smerter

En studie i tidsskriftet JAMA viser at langtidsbruk av opiater ikke gir noen fordeler ved kroniske smerter i rygg, hofte eller kne sammenlignet med konvensjonell bruk av smertestillende midler.

(https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin)