Allmennmedisin

Aktuelt

Medisinpakninger i medisinkarusell, apotekmiljø

Kvinner bruker mer medisiner enn menn

Ifølge reseptregisteret.no får 77 % av norske kvinner og 64 % av norske menn minst en resept hos legen hvert år. Nyheten diskuteres i Folkehelsepodden — et tilbud fra Folkehelseinstituttet.

Kvinne drikker vann

Økt vanninntak kan forebygge UVI

Tidsskriftet JAMA har tatt for seg spørsmålet om daglig vanninntak kan forebygge urinveisinfeksjon (UVI) hos kvinner i fertil alder.

(/allmennmedisin)