Allmennmedisin

Aktuelt

Kvinne drikker vann

Økt vanninntak kan forebygge UVI

Tidsskriftet JAMA har tatt for seg spørsmålet om daglig vanninntak kan forebygge urinveisinfeksjon (UVI) hos kvinner i fertil alder.

Illustrasjonsfoto

Søkelys på overbehandling

Overbehandling og overutredning er både ressurskrevende og potensielt skadelig for pasientene. Tidsskriftet JAMA setter i en oversiktsartikkel søkelys på problemet.

Sunne aktiviteter mot ensomhet

Julen og andre høytider er en glede for de sosialt velfungerende, men ofte en hard tid for de ensomme. Hva kan vi fastleger tilby den ensomme pasienten?

(https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin)