Allmennmedisin

Aktuelt

Sunne aktiviteter mot ensomhet

Julen og andre høytider er en glede for de sosialt velfungerende, men ofte en hard tid for de ensomme. Hva kan vi fastleger tilby den ensomme pasienten?

Osteoporose benskjørhet

Ingen gevinst med hyppig benmassemåling

Benmassemåling er fornuftig ved mistanke om osteopeni eller osteoporose. Men etter målingen får pasienten ofte råd om å gjenta målingen om 2 år.

(https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin)