Avkortet antibiotikakur gir ikke resistensutvikling

«Det er veldig viktig å ta antibiotikakuren ut», sier gjerne legene med alvorlige miner. Tidsskriftet British Medical Journal diskuterer dette temaet som er høyt oppe på den helsepolitiske agendaen, også her hjemme.

Lege og pasient på allmennlegekontoret
foto: H. Harris

Det er klart at den bakterielle infeksjonen bør bekjempes tilstrekkelig når man først har valgt et antibiotikum. Mikrobiologisk flora som utsettes for antibiotika over tid vil føre til mutasjoner med påfølgende antibiotikaresistens. Men frykten for underbehandling har medført at vi kanskje gir for lange kurer.

Temaet diskuteres i artikkelen «The antibiotic course has had its day» i BMJ.

Antibiotikaveileder

Oppdatert antibiotikaveiledning får du i veilederen Antibiotkabruk i primærhelsetjenesten. Visste du at endosebehandling mot ukomplisert cystitt er adekvat behandling?

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket gir fri tilgang til tidsskriftet British Medical Journal, et høyt respektert tidsskrift relevant for allmennpraksis.

På siden Effektiv medisinsk oppdatering har Helsebiblioteket samlet nyhetsstrømmene til en rekke gode kilder, blant annet BMJ.

Referanse

Llewelyn Martin J, Fitzpatrick Jennifer M, Darwin Elizabeth, SarahTonkin-Crine, Gorton Cliff, Paul John et al. The antibiotic course has had its day BMJ 2017; 358 :j3418A.

(/allmennmedisin/aktuelt/avkortet-antibiotikakur-gir-ikke-resistensutvikling)