Hvordan kan fastlegen velge ut pasienter til koloskopi?

Negative prøver i allmennpraksis kan ekskludere ubehaglig koloskopi.

Irritabel tarm kan gi mange plager og ligne på inflammatorisk tarmsykdom (chron/ulcerøs kolitt). Begge tilstandene rammer unge, og fastlegens oppgave er å henvise til koloskopi ved mistanke om inflammatorisk tarmsykdom.

Følgende studie viser at negative prøver i allmennpraksis kan eksludere ubehagelig koloskopi.

Referanse:
Mowat C, Digby J, Strachan JA, Wilson R, Carey FA, Fraser CG, Steele RJ. Faecal haemoglobin and faecal calprotectin as indicators of bowel disease in patients presenting to primary care with bowel symptoms. Gut. 2015 Aug. 20.

(/allmennmedisin/aktuelt/hvordan-kan-fastlegen-velge-ut-pasienter-til-koloskopi)