Ingen gevinst med hyppig benmassemåling

Benmassemåling er fornuftig ved mistanke om osteopeni eller osteoporose. Men etter målingen får pasienten ofte råd om å gjenta målingen om 2 år.

Foto: Osteoporose benskjørhet
Hvor ofte skal man foreta benmassemåling?Foto: Colourbox

I Nasjonal veileder for endokrinologi anbefales benmassemåling etter 2 år dersom pasienten får antiresoptiv behandling.

Denne praksisen står i kontrast til American College of Physicians guidelines om osteoporose hvor det frarådes benmassemåling de fem første årene man behandler.

Ingen gevinst

For pasienter med osteopeni uten behandling gir det heller ingen gevinst med hyppig benmassemåling. I en studie fra JAMA kunne man ikke se noen gevinst med kontrollmåling åtte år etter første kontroll.

Årsaken til dette ligger i at individuell benmassemåling gir upresise resultater med stor grad av variabilitet. Mer informasjon om dette finner du i en forelesning av professor James McCormack på YouTube om tolking av laboratorieresultater.

Det er på tide å oppdatere både veileder i endokrinologi og egen praksis!

Referanser

Qaseem A, Forciea MA, McLean RM, Denberg TD, for the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Treatment of Low Bone Density or Osteoporosis to Prevent Fractures in Men and Women: A Clinical Practice Guideline Update From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017;166:818–839.

Hillier TA, Stone KL, Bauer DC, et al. Evaluating the Value of Repeat Bone Mineral Density Measurement and Prediction of Fractures in Older WomenThe Study of Osteoporotic Fractures. Arch Intern Med. 2007;167(2):155–160.

(/allmennmedisin/aktuelt/ingen-gevinst-med-hyppig-benmassemaling)