Kan streptokokkinfeksjon behandles over kortere tid?

En studie i tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) sammenligner ti dagers kur og fem dagers kur med fenoksymetylpeniciillin mot strephals. Utfallet er nesten likt.

Foto: Kvinne med vond hals
Kan streptokokkinfeksjoner behandles over kortere tid?Foto: Colourbox

Antibiotikaveilederen for primærhelsetjenesten i Norge anbefaler fenoksymetylpenicillin 660 mg x 3-4 i ti dager mot strephals (1). I British Medical Journal (BMJ) kan du finne en studie fra Sverige hvor 433 pasienter med strephals ble randomisert i to grupper (2). I den ene gruppen var behandlingen fenoksymetylpenicillin 800 mg x 4 i fem dager (totalt 16 g). Den andre gruppen fikk 1000 mg x 3 i ti dager (totalt 30 g). Klinisk ble 89,6 % bra i femdagersgruppen og 93,3 % ble bra i tidagersgruppen. 95 % konfidensintervallet var  -9,7 til 2,2. Det betyr at resultatene ansees som rimelig like.

Omtrent like mange i gruppene fikk tilbakefall (hhv.7 og 8 pasienter), men bivirkninger oppsto hyppigere og varte lenger i tidagersgruppen.

Mindre resistens

Studien er ikke stor, men vil kunne fungere som et argument for en generell trend hvor infeksjoner behandles kortere, men med flere doser pr. dag. Kortere kurer gir mindre resistensutvikling.

Tidligere har flere studier vist lavere kurasjonsrate med korttidsbehandling. Men pasientene i disse studiene fikk lavere dagsdoser/sjeldnere inntak (3, 4). Det tar tid å finne frem til ideell dosering og behandlingstid for strephals.

Referanser

  1. Høye Sigurd, Guro Hagen Fossum. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber. I: Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2020.
  2. Skoog Ståhlgren Gunilla, Tyrstrup Mia, Edlund Charlotta, Giske Christian G, Mölstad Sigvard, Norman Christer et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ, 2019; 367.
  3. Anders Strömberg, Anna Schwan & Otto Cars (1988) Five versus Ten Days Treatment of Group A Streptococal Pharyngotonsillitis: A Randomized Controlled Clinical Trial with Phenoxymethyl-penicillin and Cefadroxil, Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 20:1, 37-46.
  4. Gerber MA, Randolph MF, Chanatry J, Wright LL, De Meo K, Kaplan EL. Five vs ten days of penicillin V therapy for streptococcal pharyngitis. Am J Dis Child. 1987;141(2):224-227.
(/allmennmedisin/aktuelt/kan-streptokokkinfeksjon-behandles-over-kortere-tid)