Kort kurs i oppmerksomt nærvær ga resultater hos studenter

En artikkel i tidsskriftet PLoS ONE tar for seg en studie om hvilken effekt kurs om oppmerksomt nærvær har på psykolog- og legestudenter.

En longitudinell studie over 6 år av psykolog- og legestudenter i Norge har vist at et 15 timers kurs med oppmerksomt nærvær ga mer velvære og bedre mestring av stress og problemer sammenlignet med kontrollgruppen. Den positive effekten kunne måles til tross for liten grad av oppfølging av øvelser.

Michael de Wibe er førsteforfatter til studien og er velkjent som en dyktig kursholder i oppmerksomt nærvær.

Referanse

de Vibe M, Solhaug I, Rosenvinge JH, Tyssen R, Hanley A, Garland E (2018). Six-year positive effects of a mindfulness-based intervention on mindfulness, coping and well-being in medical and psychology students; Results from a randomized controlled trial. PLoS ONE 13(4): e0196053.

Hvor fant jeg nyheten?

PLoS ONE er et velrennomert openaccess-tidsskrift som du finner i Helsebibliotekets tidsskriftsliste.

(/allmennmedisin/aktuelt/kort-kurs-i-oppmerksomt-naervaer-ga-resultater-hos-studenter)