Kvinner bruker mer medisiner enn menn

Ifølge reseptregisteret.no får 77 % av norske kvinner og 64 % av norske menn minst en resept hos legen hvert år. Nyheten diskuteres i Folkehelsepodden — et tilbud fra Folkehelseinstituttet.

Medisinpakninger i medisinkarusell, apotekmiljø
Folkehelsepodden diskuterer medisinbruk i Norge.Kai Myhre/Helsebiblioteket.no

I podkasten fra Folkehelseinstituttet drøftes både mulige årsaker til kjønnsforskjellene, samt underforbruk og overforbruk av legemidler.

Resepter på paracetamol topper reseptstatistikken, etterfulgt av antibiotika, kolesterolsenkende, smertestillende og sovemedisiner. Kvinner bruker hyppigere antibiotika, sovemidler, smertestillende og antidepressiva, mens menn bruker mer legemidler mot diabetes II.

Hvor fant jeg nyheten?

På siden Effektiv medisinsk oppdatering har Helsebiblioteket.no samlet nyhetsstrømmene til en rekke medisinske podkaster.

(/allmennmedisin/aktuelt/kvinner-bruker-mer-medisiner-enn-menn)