Langtidsbruk av opiater og kroniske smerter

En studie i tidsskriftet JAMA viser at langtidsbruk av opiater ikke gir noen fordeler ved kroniske smerter i rygg, hofte eller kne sammenlignet med konvensjonell bruk av smertestillende midler.

Foto: Smerte i kne
Langtidsbruk av opiater gir ingen fordeler ved kroniske smerter i rygg, hofte eller kne sammenlignet med konvensjonell bruk av smertestillende midler.Foto: Colourbox

Kroniske smerter i muskler og skjelett kan være vanskelige å lindre, og opiater brukes i den tro at fordelene oppveier ulempene.

Dessverre er de fleste randomiserte studiene om bruk av opiater mot kroniske smerter på under 6 uker i varighet.

Ingen gevinst

Tidsskriftet JAMA har publisert en studie som varte i ett år, «The SPACE trial». 240 pasienter med kroniske muskelsmerter ble randomisert til enten opiater eller mest ikke-opiate smertestillende midler.

Etter ett år forelå det ingen gevinst i forhold til reduksjon av smerterelaterte endepunkter i opiatgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen med standardbehandling. Når vi i tillegg ser hva slags alvorlige problemer opiatepidemien har skapt i USA, bør vi opprettholde og styrke vår restriktive holdning til opiatbruk ved kroniske smertetilstander.

Referanse

Krebs EE, Gravely A, Nugent S, et al. Effect of Opioid vs Nonopioid Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip or Knee Osteoarthritis Pain: The SPACE Randomized Clinical Trial.  JAMA 2018;319(9):872–882.

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til tidsskriftet JAMA.

(/allmennmedisin/aktuelt/langtidsbruk-av-opiater-og-kroniske-smerter)