Søkelys på overbehandling

Overbehandling og overutredning er både ressurskrevende og potensielt skadelig for pasientene. Tidsskriftet JAMA setter i en oversiktsartikkel søkelys på problemet.

Illustrasjonsfoto
Overbehandling er både ressurskrevende og potensielt skadelig for pasientene. foto: H. Harris

I JAMA-artikkelen trekker forfatterne frem studier som viser at opptil 1/3 av astmapasientene ikke har en godt dokumentert diagnose, at EKG-undersøkelser av friske pasienter ofte vil lede til mange andre unødvendige undersøkelser, at tilskudd av kalsium og D-vitamin ikke forebygger lårhalsbrudd og at pregabalin er en dårlig behandling mot isjias. I hospicer vil antipsykotika øke risiko for forverring av delirium, og på sykehus vil høysensitive troponinmålinger ofte gi falsk positive svar ved spørsmål om hjerteinfarkt.

Norsk Forening for Allmennmedisin lanserte i september 2018 kampanjen «Gjør kloke valg». Bevisstgjøringen rundt overbehandling bør fortsette i 2019!

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket.no tilbyr gratis tilgang til tidsskriftet JAMA.

Referanse

Morgan DJ, Dhruva SS, Coon ER, Wright SM, Korenstein D. 2018 Update on Medical Overuse. JAMA Intern Med. Published online December 03, 2018.

(/allmennmedisin/aktuelt/sokelys-pa-overbehandling)