Søkelys på overbehandling

Overbehandling og overutredning er både ressurskrevende og potensielt skadelig for pasientene. Tidsskriftet JAMA setter i en oversiktsartikkel søkelys på problemet.

Illustrasjonsfoto
Overbehandling er både ressurskrevende og potensielt skadelig for pasientene. foto: H. Harris

I JAMA-artikkelen trekker forfatterne frem studier som viser at opptil 1/3 av astmapasientene ikke har en godt dokumentert diagnose, at EKG-undersøkelser av friske pasienter ofte vil lede til mange andre unødvendige undersøkelser, at tilskudd av kalsium og D-vitamin ikke forebygger lårhalsbrudd og at pregabalin er en dårlig behandling mot isjias. I hospicer vil antipsykotika øke risiko for forverring av delirium, og på sykehus vil høysensitive troponinmålinger ofte gi falsk positive svar ved spørsmål om hjerteinfarkt.

Norsk Forening for Allmennmedisin lanserte i september 2018 kampanjen «Gjør kloke valg». Bevisstgjøringen rundt overbehandling bør fortsette i 2019!

Referanse

Morgan DJ, Dhruva SS, Coon ER, Wright SM, Korenstein D. 2018 Update on Medical Overuse. JAMA Intern Med. Published online December 03, 2018.

(/allmennmedisin/aktuelt/sokelys-pa-overbehandling)